• banner

W kręgu zainteresowań oraz działania Kancelarii Prawnej pozostaje w szczególności:

 • prawo medyczne (w tym: błędy medyczne, zdarzenia medyczne – dochodzenie roszczeń na rzecz pacjentów lub ich spadkobierców przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz sądami a także pomoc prawna podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym reprezentacja przed sądami, komisjami i innymi organami),
 • szeroko pojęte prawo cywilne (w tym w szczególności prawo kontraktowe, odszkodowania, obrót nieruchomościami, prawo spadkowe np. postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek),
 • prawo handlowe i gospodarcze, w tym korporacyjne (w tym w szczególności: wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, opiniowanie i sporządzanie umów, aneksów do umów i porozumień, zakładanie spółek, rejestracja zmian w KRS oraz bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, negocjacje umów, windykacja należności, opiniowanie i przygotowywanie uchwał i zarządzeń organów spółek, bieżące informowanie o zmianach w przepisach, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie podmiotów w sprawach sądowych, egzekucyjnych oraz przed urzędami)
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo pracy (sprawy o: ustalenie stosunku pracy, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, mobbing),
 • reprezentowanie Klientów podczas negocjacji, udział w mediacjach,
 • windykacja należności.

Klientami Kancelarii są:

 • Przedsiębiorcy potrzebujący porad prawnych, zastępstwa procesowego przed sądami, urzędami lub stałej obsługi prawnej
 • osoby fizyczne, które poniosły szkody w wyniku błędów medycznych, potrzebujący porady w sprawach spadkowych, osoby zwolnione z pracy chcące dochodzić swoich spraw przed sądem
 • osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, których kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, w tym płatność należności
 • osoby, podmioty zawierające umowy – potrzebujący opinii co do treści zawieranych umów
 • osoby, podmioty gospodarcze które kupują/sprzedają nieruchomość (sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, zaopiniowanie umowy, wskazanie ryzyka)

W razie pytań proszę o kontakt.

DSC04208

Kancelaria Radcy Prawnego
Michalina Ciszewska

Leona Kruczkowskiego 10B/7
81-597 Gdynia Karwiny
Telefon: 509-774-594
E-mail: mc.kancelaria@wp.pl